Обратно към полезно
Полезна информация

Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност


                                            

Асист пропърти-продажби ООД изпълнява проект №BG16RFOP002-2.073-4805-C01, наименование: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, на стойност: 6000,00 лв., от които 5100,00 лв. европейско и 900,00 лв. национално съфинансиране.  Безвъзмездната помощ е 100%. Срокът на изпълнение на проекта е 3 месеца, от 17.07.2020 г. до 17.10.2020 г.

 

Целта на проекта е: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.